L’ADV de Coselva vol ser sempre una referència per a l’agricultor en termes de Sanitat Vegetal i assessorament a nivell de camp.

Des de l’assessorament en matèria de plagues i malalties (incloent-hi visites a finques, recomanació i planificació de tractaments i avisos fitosanitaris) fins a l’elaboració de plans d’abonat (tant orgànics com minerals), la nostra intenció és donar per sobre de tot un bon servei a l’agricultor. Seguint en aquesta línia, també oferim el servei de tècnics en producció integrada, podent així certificar la vostra producció amb aquest distintiu de qualitat i bones pràctiques.

Per tal d’adaptar-nos als nou temps que venen, l’ADV de Coselva col·labora amb altres ADVs del territori, amb l’Institut de Recerca i Tecnologia Agrària i amb el propi Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya (antic Departament d’Agricultura) per tal de realitzar assajos i així poder donar resposta a les futures problemàtiques a nivell de plagues i malalties.

Més enllà d’això, també oferim serveis relacionats amb tràmits amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), renovació de carnets fitosanitaris, inscripcions de maquinària al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA), entre d’altres.

Per últim, també oferim el servei de presentació de les Declaracions Anuals de Nitrogen (DANs) i col·laborem en l’elaboració de les DUNs.