Dins de Coselva estem organitzats amb les següents àrees especialitzades de la següent forma: