Newsletter

Assamblea General Ordinaria i Extraordinaria de Socios

Assamblea General Ordinaria i Extraordinaria de Socios

El pasado martes dia 8 de febrero  a las 20:00 en segunda convocatoria,  se celebró en la sala museo de Coselva   C/ Major, 50 la Assamblea General Ordinaria i Extraordinaria de Socios.