Butlletí

NOVA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA RECTORA DE COSELVA S.C.CL.

NOVA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA RECTORA DE COSELVA S.C.CL.

LA COOPERATIVA "COSELVA - AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LA SELVA DEL CAMP, SCCL", 

EN REUNIÓ CELEBRADA PEL CONSELL RECTOR EL DIA 4 DE JULIOL DE 2019,

DESPRÉS DE CELEBRADA L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIS

DEL DIA 21 DE JUNY DE 2019

I D’ACORD AL QUE PREVEU LA LLEI DE COOPERATIVES,

ELS ESTATUTS, I EL REGLAMENT ELECTORAL VIGENT,

HA RENOVAT LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA RECTORA,

LA QUAL HA QUEDAT CONSTITUIDA DE LA SEGÜENT FORMA:

 

 

 

CONSELL RECTOR

 

President:                 ANTONIO DOMENE ROSA

Vicepresident:          RICARDO SEGURA CREUS

Secretària:                NÚRIA COCHS POCH

Tresorer:                   JOSEP DAROCA ROIG

Vocals:                      FRANCESC SABATÉ RABASSA

                                  TERESA Mª DOMÈNECH FUSTÉ

                                  EDUARD SABATÉ PASQUAL

                                  PERE MAYDEU VIDAL

                                  VICTÒRIA MASGORET GUINOVART

 

           

 

                                                           

 

 

              LA SELVA DEL CAMP, 4 de juliol de 2019