Butlletí

RECOMANACIONS GOURMET

 RECOMANACIONS GOURMET

El passat dia 11 de maig de 2019

el Diari de Tarragona

publica dins les seves recomanacions gourmet

el nostre licor d'avellana COSELVA