Butlletí

Història

L'actual Cooperativa Agrícola de la Selva del Camp es va fundar l'octubre de 1900 amb el nom d'Associació Agrícola de la Selva del Camp. Aquesta primera entitat agrupava pagesos petits propietaris i jornalers que, inspirant-se en l'associacionisme obrer que des de mitjan segle XIX s'havia desenvolupat als centres urbans industrials, s'unien per intentar trobar una manera de pal·liar els efectes de la crisi agrària de finals de segle.

Es va conèixer en l'àmbit local com la Societat dels Pagesos, una denominació popular que la va diferenciar de L'Agrícola, una altra societat constituïda l'any 1904 i refundada el 1906 com a Sindicat Agrícola de la Selva del Camp, l'entitat que abraçava, entre d'altres, els propietaris més acomodats de la vila.

Totes dues entitats, sobretot la més antiga, van tenir una funció més social que econòmica i van acabar fusionant-se el 1920.

 

L'Agrícola va ser més activa, va proporcionar crèdit als seus socis i va tenir un paper destacat en la introducció de l'ús d'adobs i de productes fitosanitaris en les pràctiques agrícoles de l'època. Les antigues societats i sindicats agrícoles de començaments de segle van fer possible la modernització i tecnificació de les finques i van facilitar l'accés d'antics jornalers o petits propietaris a la propietat d'explotacions més grans i rendibles. L'any 1916, es va constituir, encara una tercera entitat agrícola, el Sindicat Agrícola de Sant Andreu, un sindicat impulsat per l'Església que agrupava pagesos propietaris petits i mitjans. Aquest sindicat, a diferència de les altres dues entitats, va tenir un paper més actiu en l'àmbit de la producció i va actuar de manera decidida en la transformació i la comercialització de les collites.

Va ser pioner en adquirir i posar a la disposició dels seus socis una premsa hidràulica on es transformava la verema i les olives, dues collites que, a l'època, ja ocupaven una posició secundària respecte a l'avellana, un producte que és conreu majoritari al poble des de la segona meitat del segle XIX.

 

 

La guerra, primer, i el franquisme, després, van posar punt final a la història rica i plural del cooperativisme agrari català. Entre el 1936 i el 1939, a la Selva hi va haver un sol sindicat agrícola que s'ocupava de comercialitzar les collites i d'aconseguir proveïments de productes bàsics per a la subsistència de la població local. Després de la guerra, es va obligar els dos sindicats agrícoles locals a fusionar-se i a integrar-se en les estructures verticals pròpies del sindicalisme franquista. L'any 1946, l'antic Sindicat Agrícola es va convertir en la Cooperativa Agrícola de la Selva del Camp, la qual, a finals de la dècada dels cinquanta, va iniciar una etapa de creixement que la va portar a ser cada cop més present en el desenvolupament de l'activitat agrícola i de l'economia local.

 

 

La construcció i posada en marxa, el 1959, d'un celler cooperatiu que havia d'elaborar i comercialitzar el vi procedent de les vinyes dels socis va significar un revulsiu per, l'activitat cooperativa que, si bé als anys seixanta es va centrar en el celler i el vi, a partir de la dècada dels setanta va posar-se a treballar de manera decidida en el producte local més important i emblemàtic: l'avellana. L'entitat va diversificar els seus serveis, alhora que va engrandir, millorar i tecnificar les instal·lacions per adequar-les a les necessitats dels socis i als requeriments dels nous sistemes de recollida, neteja, emmagatzematge, transformació i comercialització de l'avellana.

 

 

Després de patir una crisi social i econòmica important als anys vuitanta, la Cooperativa ha sofert un procés de refundació i de millora que l'ha portada a adquirir prestigi internacional com a empresa especialitzada en l'elaboració industrial de l'avellana i en la producció d'oli d'oliva verge. 

Avui la Cooperativa Agrícola de la Selva del Camp, "COSELVA - AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LA SELVA DEL CAMP, SCCL. és un referent en el camp del Cooperativisme agrari, que mira cap el futur amb l'aplicació de les tecnologies més avançades i posant davant de tot, la qualitat dels seus productes.