Butlletí

Secció de Crèdit

La Secció de Crèdit    

L'objecte de la Caixa Agrària és realitzar operacions actives i passives en el si de la Cooperativa i acceptar dipòsits i imposicions als seus socis, fomentar l'estalvi, atorgar préstecs i crèdits destinats a finançar les operacions pròpies de la Cooperativa i facilitar préstecs als socis per operacions i excepcionalment per altres operacions agràries.


En definitiva tots els serveis que pugui necessitar el soci per activar, reactivar, mantenir i expandir la seva explotació agrària i les seves activitats particulars i/o familiars del dia a dia.

  

 

 

Imposicions a termini

Llibretes d'estalvi

Tot tipus de préstecs i crèdits

Talonaris c/c

Targetes VISA

Targetes gasolina/gasoil CEPSA/REPSOL

Domiciliacions de cobraments i pagaments

Tramitacions