Butlletí

Fruits secs

Tots els nostres productes, tant matèries primeres com articles semielaborats, estan etiquetats amb la pròpia marca de qualitat. Després de diverses seleccions en origen, artesans experts en fruits secs donen l’última aprovació a les mercaderies.

En la seva recepció, l’adjectiu qualitat és una realitat indiscutible de treball ben fet.

 

La matèria primera

La base de la matèria primera de Coselva, és la producció dels nostres socis.

 

Emmagatzematge

Coselva té la capacitat d’emmagatzemar tot el fruit amb closca, que és l’envàs natural, fins el moment de servir-lo, amb tots els avantatges que s'en deriven.

 

Tecnologia

La fusta ha cedit el pas al ferro i la mecànica a l’electrònica. A Coselva s'ha seguit aquesta evolució de forma pionera i s'ha apostat per la tecnologia amb la finalitat d'optimitzar la qualitat al màxim.

 

 

Selecció electrònica i manual

Disposem dels sistemes més moderns de selecció electrònica, però l’ull humà és el que dóna el vist i plau perquè tot el procés sigui correcte.

 

 

Esclofollat

És un procés innovador, diferent del sistema esclofollat tradicional.

 

 

Qualitat del procés

Tot el  procés de producció de Coselva està registrat i certificat per les normes ISO 9001:2008

 

 

Torrat al punt

El torrat amb un forn en continu, que funciona amb aire calent, permet aconseguir un producte homogeni que satisfà les necessitats del client.

 

 

Moviment de productes al magatzem

Un cop preparada, la mercaderia s’empaqueta i s’emmagatzema en cambres frigorífiques.

 

 

Punt de Venda

Coselva porta el producte al magatzem del client segons les seves especificacions. 

 

 

  

  

Una mostra dels productes que elaborem a Coselva